پشتیبانی

هر ساعت 150 نفر به بيكاران اضافه مي‌شودسردار دهقان: کری حرف مفت می‌زند