پشتیبانی

توان عملیاتی و انگیزه‌های معنوی روز به روز تقویت شود/ نیروهای مسلح باید حصار امن مردم باشندپایگاه خبری آسیبناهاشمی در خبرگان حالت انتقام گیری به خود گرفته استظريف: برجام موشكي در كار نيست